Witamy na stronie SCAED!

Ten innowacyjny projekt Erasmus+ KA2
ma na celu zapobieganie i walkę z zaburzeniami odżywiania wśród społeczności sportowej

SCAED to

trwający 36 miesięcy, finansowany przez UE projekt Erasmus+

który trwa od lipca 2022

Walczyłam z wieloma zaburzeniami odżywiania i problemami z ciałem jako młodsza dziewczyna i dużo czasu zajęło mi pokochanie i akceptacja samej siebie!
Uwierzcie mi, cały ten ból i zniszczenia, które sobie wyrządziłam, nie były tego warte.

W ciągu ostatnich dziesięcioleci ilość zaburzeń odżywiania znacznie wzrosła na całym świecie. W sektorze sportowym rozpowszechnienie tych problemów jest wyjątkowo niepokojące, ponieważ sportowcy są bardziej podatni na nadmierne skupianie się na utrzymywaniu doskonałego wyglądu fizycznego i wydajności. Mimo, że zawodowi sportowcy mogą liczyć na pomoc dietetyka i psychologa, którzy poprowadzą ich w ich podróży, trenerzy sportowców-amatorów nie mają niezbędnego przeszkolenia i wiedzy, aby zidentyfikować ryzykowne zachowania i podjąć działania. Zespół SCAED zauważył w sektorze sportu brak zasobów, aby zapewnić ludziom narzędzia prewencyjne i reaktywne, które mogą pomóc w ograniczeniu rozprzestrzeniania się zaburzeń odżywiania w Europie. Przykładowo, nie istnieje międzynarodowy podmiot odpowiedzialny za podnoszenie świadomości i promowanie wymiany najlepszych praktyk między instytucjami. Projekt „The Sport Community Against Eating Disorders” („Środowisko Sportowe Przeciw Zaburzeniom Odżywiania”), znany również jako SCAED, próbuje zaistnieć w tej niszy, po pierwsze, identyfikując cechy zaburzeń odżywiania wśród europejskich sportowców-amatorów, a po drugie, tworząc wysokiej jakości materiały (podręcznik, broszurę i mapę Podmiotów Europejskich), które mogą być wykorzystane przez instytucje związane ze sportem (kluby sportowe, stowarzyszenia rodzin, instytucje szkolące trenerów itp.) w walce z zaburzeniami odżywiania. Badania zostały przekształcone w raport będący podstawą przyszłych badań i projektów, a podręcznik został wdrożony w życie poprzez warsztaty wprowadzające, które w dłuższej perspektywie powinny pomóc trenerom i rodzinom sportowców w tej kwestii. W wyniku ścisłej współpracy partnerów i zaangażowania innych zainteresowanych, powstał Europejski Front Sportowy przeciwko zaburzeniom odżywiania, wspierający przyszłe inicjatywy i działania.

PARTNER