Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του SCAED!

Αυτό το καινοτόμο έργο Erasmus+ KA2
αποσκοπεί στην πρόληψη και καταπολέμηση των ΔΔ μεταξύ της αθλητικής κοινότητας

Το SCAED είναι

ένα χρηματοδοτούμενο για 36 μήνες από την ΕΕ έργο Erasmus+

που τρέχει από τον Ιούλιο του 2022

Πάλευα με πολλές διατροφικές διαταραχές και θέματα σώματος ως μικρότερη και μου πήρε πολύ χρόνο για να βρω την αγάπη και την αποδοχή του εαυτού μου!
Πιστέψτε με, όλος αυτός ο πόνος και η καταστροφή που προκάλεσα στον εαυτό μου δεν άξιζε τον κόπο.

Οι Διατροφικές Διαταραχές έχουν υποστεί σημαντική αύξηση σε όλο τον κόσμο τις τελευταίες δεκαετίες. Στον τομέα του αθλητισμού, η επικράτηση αυτών των ζητημάτων είναι εξαιρετικά ανησυχητική, καθώς οι αθλητές είναι πιο επιρρεπείς στην επιβολή μιας τέλειας φυσικής εμφάνισης και απόδοσης. Παρόλο που οι επαγγελματίες αθλητές υπολογίζουν στη βοήθεια διατροφολόγου και ψυχολόγου για να τους καθοδηγήσουν στο ταξίδι τους, οι προπονητές ερασιτεχνικών αθλημάτων δεν έχουν την απαραίτητη εκπαίδευση και γνώση για να εντοπίσουν επικίνδυνες συμπεριφορές και να ενεργήσουν σύμφωνα με αυτές. Η ομάδα του SCAED παρατήρησε την έλλειψη πόρων στον τομέα του αθλητισμού για να παρέχει στον πληθυσμό προληπτικά και αντιδραστικά εργαλεία που να μπορούν να βοηθήσουν στον μετριασμό της εξάπλωσης των ΔΔ σε όλη την Ευρώπη. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει διεθνής οντότητα επιφορτισμένη με την ευαισθητοποίηση και την προώθηση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των ιδρυμάτων. Το έργο «The Sport Community Against Eating Disorders», γνωστό και ως SCAED, προσπαθεί να εισαχθεί σε αυτή τη θέση, πρώτον, προσδιορίζοντας τα χαρακτηριστικά των ΔΔ μεταξύ ερασιτεχνών Ευρωπαίων αθλητών και, δεύτερον, δημιουργώντας υλικό υψηλής ποιότητας (Εγχειρίδιο, φυλλάδιο και χάρτης ευρωπαϊκών οντοτήτων) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από φορείς που σχετίζονται με τον αθλητισμό (αθλητικά σωματεία, ενώσεις οικογενειών, ιδρύματα εκπαίδευσης προπονητών κ.λπ.) για την καταπολέμηση των ΔΔ. Η έρευνα οδήγησε σε μια αναφορά που χρησιμεύει ως βάση μελλοντικών μελετών και έργων, ενώ το εγχειρίδιο εφαρμόστηκε μέσα από εισαγωγικά εργαστήρια που θα πρέπει μακροπρόθεσμα να βοηθήσουν τους προπονητές και τις οικογένειες των αθλητών σε αυτό το θέμα. Ως αποτέλεσμα της στενής συνεργασίας των εταίρων και της εμπλοκής άλλων ενδιαφερομένων σε μια Διεθνή Εκδήλωση, δημιουργήθηκε ένα Ευρωπαϊκό Αθλητικό Μέτωπο κατά των ΔΔ, προωθώντας μελλοντικές πρωτοβουλίες και δραστηριότητες.

ΕΤΑΙΡΟΣ