Добредојдовте на веб-страницата на SCAED!

Овој иновативен КА2 Ерасмус+ проект
спречува и се бори против нарушувањата во исхраната помеѓу спортското општество

SCAED е

36 месечен Ерасмус+ проект финансиран од Европската Унија

започна во Јули 2022

Се борев со многу нарушувања во исхраната и проблеми со телото како помлада девојка и ми требаше долго време да научам да се сакам и прифатам себеси!
Верувајте ми, целата таа болка и уништување што си ги нанесов не вредеа.

Нарушувањата во исхраната претрпеа значително зголемување ширум светот во последните децении. Во спортскиот сектор, распространетоста на овие проблеми е исклучително загрижувачка, бидејќи спортистите се повеќе склони кон фиксација за совршен физички изглед и перформанси. Иако професионалните спортисти имаат помош од нутриционист и психолог за да ги водат во нивното патување, спортските тренери на аматерите ја немаат потребната обука и знаење за да ги идентификуваат ризичните однесувања и да постапат по нив. Тимот на SCAED забележа недостаток на ресурси во спортскиот сектор за да се обезбеди населението со превентивни и реактивни алатки кои можат да помогнат во ублажувањето на ширењето на нарушување на исхраната низ Европа. На пример, не постои транснационален ентитет задолжен за подигање на свеста и промовирање на размена на најдобри практики меѓу институциите. Проектот „Спортската заедница против нарушувања во исхраната“, познат и како SCAED, се обидува да се вметне во оваа ниша со, прво, идентификување на карактеристиките на нарушувања на исхраната кај аматерските европски спортисти и, второ, создавање висококвалитетни материјали (Прирачник, брошура и карта на европски ентитети) кои можат да ги користат институции поврзани со спорт (спортски клубови, здруженија за борби со нарушување на исхраната). Истражувањето беше претворено во извештај кој служи како основа за идни студии и проекти, додека прирачникот беше спроведен во пракса преку воведни работилници кои долгорочно треба да им помогнат на тренерите и семејствата на спортистите во оваа работа. Како резултат на блиската соработка на партнерите и вклучувањето на други засегнати страни во Меѓународен настан за споделување на знаењето, беше создаден Европски спортски фронт против нарушувањата во исхраната, поттикнувајќи идни иницијативи и активности.

Партнер