SCAED to

trwający 36 miesięcy, finansowany przez UE projekt Erasmus+

który trwa od lipca 2022

Walczyłam z wieloma zaburzeniami odżywiania i problemami z ciałem jako młodsza dziewczyna i dużo czasu zajęło mi pokochanie i akceptacja samej siebie!
Uwierzcie mi, cały ten ból i zniszczenia, które sobie wyrządziłam, nie były tego warte.

W ciągu ostatnich dziesięcioleci ilość zaburzeń odżywiania znacznie wzrosła na całym świecie. W sektorze sportowym rozpowszechnienie tych problemów jest wyjątkowo niepokojące, ponieważ sportowcy są bardziej podatni na nadmierne skupianie się na utrzymywaniu doskonałego wyglądu fizycznego i wydajności. Mimo, że zawodowi sportowcy mogą liczyć na pomoc dietetyka i psychologa, którzy poprowadzą ich w ich podróży, trenerzy sportowców-amatorów nie mają niezbędnego przeszkolenia i wiedzy, aby zidentyfikować ryzykowne zachowania i podjąć działania. Zespół SCAED zauważył w sektorze sportu brak zasobów, aby zapewnić ludziom narzędzia prewencyjne i reaktywne, które mogą pomóc w ograniczeniu rozprzestrzeniania się zaburzeń odżywiania w Europie. Przykładowo, nie istnieje międzynarodowy podmiot odpowiedzialny za podnoszenie świadomości i promowanie wymiany najlepszych praktyk między instytucjami. Projekt „The Sport Community Against Eating Disorders” („Środowisko Sportowe Przeciw Zaburzeniom Odżywiania”), znany również jako SCAED, próbuje zaistnieć w tej niszy, po pierwsze, identyfikując cechy zaburzeń odżywiania wśród europejskich sportowców-amatorów, a po drugie, tworząc wysokiej jakości materiały (podręcznik, broszurę i mapę Podmiotów Europejskich), które mogą być wykorzystane przez instytucje związane ze sportem (kluby sportowe, stowarzyszenia rodzin, instytucje szkolące trenerów itp.) w walce z zaburzeniami odżywiania. Badania zostały przekształcone w raport będący podstawą przyszłych badań i projektów, a podręcznik został wdrożony w życie poprzez warsztaty wprowadzające, które w dłuższej perspektywie powinny pomóc trenerom i rodzinom sportowców w tej kwestii. W wyniku ścisłej współpracy partnerów i zaangażowania innych zainteresowanych, powstał Europejski Front Sportowy przeciwko zaburzeniom odżywiania, wspierający przyszłe inicjatywy i działania.

Ogólne założenia

Temat projektu „Środowisko Sportowe Przeciw Zaburzeniom Odżywiania”, SCAED, jest w rzeczywistości problemem zdrowia psychicznego głęboko rozpowszechnionym nie tylko w Unii Europejskiej, ale na całym świecie. Zaburzenia odżywiania rozprzestrzeniają się wśród całej populacji, ale zwłaszcza wśród sportowców i konieczne jest podjęcie działań z różnych perspektyw, takich jak wysokiej jakości szkolenia dotyczące środków zapobiegawczych dla trenerów. Jak stwierdziła Kaisa Larjomaa w grupie ekspertów Komisji Europejskiej „Rozwój umiejętności i zasobów ludzkich w sporcie” (2020): Bycie trenerem to znacznie więcej niż tylko przygotowanie czołowych sportowców do zawodów. Trenerzy pomagają dzieciom, młodzieży (…) w byciu zdrowym, (…) w rozwoju osobistym. Zalecenia mogą utorować drogę do rozpoznania różnych umiejętności i wiedzy, których potrzebują dzisiaj trenerzy i wdrożyć te obserwacje do procesu ich kształcenia. „Promowanie edukacji w sporcie i poprzez sport”, a w szczególności „promowanie jakości treningów i personelu”, zostały wybrane jako priorytet, ponieważ partnerzy uważają, że sport może wyrządzać potencjalne szkody na poziomie psychicznym, takie jak rozwój obsesji na punkcie kontroli wagi, i powinny być częścią szkolenia każdego trenera/instruktora sportu. Mimo że Komisja Europejska nie ma żadnego konkretnego oddziału zajmującego się zaburzeniami odżywiania, zawsze podejmowała wysiłki na rzecz poprawy zdrowia psychicznego swoich obywateli. W Zielonej księdze „Poprawa zdrowia psychicznego ludności: w kierunku strategii zdrowia psychicznego dla Unii Europejskiej” (2005) wspomniano o potrzebie otwarcia platformy umożliwiającej zaangażowanie interesariuszy, w tym organizacji pacjentów i społeczeństwa obywatelskiego, w tworzenie rozwiązań. SCAED będzie wspierać tę kwestię, przeprowadzając dogłębne badania problematyki, które posłużą jako dokument podstawowy dla wszystkich środków zapobiegawczych i reaktywnych podejmowanych w całej UE. Konsorcjum zaprojektowało również i wdrożyło w życie Podręcznik dla trenerów sportowych, ośrodków i stowarzyszeń, który zawiera przydatne informacje na temat rozpoznawania zaburzeń odżywiania u sportowców oraz konsekwentnego działania w tej kwestii. Ponadto, powstała mapa europejskich zasobów do walki z zaburzeniami odżywiania, która jest dostępna online dla ogółu społeczeństwa, pomagając w poszukiwaniu wszelkiego rodzaju profesjonalnego wsparcia.

Szczegółowe założenia

  1. Zapobiegać zaburzeniom odżywiania w sporcie amatorskim.
  2. Uzbroić trenerów i rodziny sportowców w wiedzę i kompetencje konieczne do zapobiegania zaburzeniom odżywiania i podejmowania adekwatnych działań, jeśli takie wystąpią.
  3. Zwiększyć świadomość w tym temacie wśród społeczności sportowej.
PARTNER