SCAED е

36 месечен Ерасмус+ проект финансиран од Европската Унија

започна во Јули 2022

Се борев со многу нарушувања во исхраната и проблеми со телото како помлада девојка и ми требаше долго време да научам да се сакам и прифатам себеси!
Верувајте ми, целата таа болка и уништување што си ги нанесов не вредеа.

Нарушувањата во исхраната претрпеа значително зголемување ширум светот во последните децении. Во спортскиот сектор, распространетоста на овие проблеми е исклучително загрижувачка, бидејќи спортистите се повеќе склони кон фиксација за совршен физички изглед и перформанси. Иако професионалните спортисти имаат помош од нутриционист и психолог за да ги водат во нивното патување, спортските тренери на аматерите ја немаат потребната обука и знаење за да ги идентификуваат ризичните однесувања и да постапат по нив. Тимот на SCAED забележа недостаток на ресурси во спортскиот сектор за да се обезбеди населението со превентивни и реактивни алатки кои можат да помогнат во ублажувањето на ширењето на нарушување на исхраната низ Европа. На пример, не постои транснационален ентитет задолжен за подигање на свеста и промовирање на размена на најдобри практики меѓу институциите. Проектот „Спортската заедница против нарушувања во исхраната“, познат и како SCAED, се обидува да се вметне во оваа ниша со, прво, идентификување на карактеристиките на нарушувања на исхраната кај аматерските европски спортисти и, второ, создавање висококвалитетни материјали (Прирачник, брошура и карта на европски ентитети) кои можат да ги користат институции поврзани со спорт (спортски клубови, здруженија за борби со нарушување на исхраната). Истражувањето беше претворено во извештај кој служи како основа за идни студии и проекти, додека прирачникот беше спроведен во пракса преку воведни работилници кои долгорочно треба да им помогнат на тренерите и семејствата на спортистите во оваа работа. Како резултат на блиската соработка на партнерите и вклучувањето на други засегнати страни во Меѓународен настан за споделување на знаењето, беше создаден Европски спортски фронт против нарушувањата во исхраната, поттикнувајќи идни иницијативи и активности.

Општи Цели

Темата на проектот „Sport Community Against Eating Disorders“ , SCAED, е навистина проблем со менталното здравје длабоко проширено не само во Европската Унија, туку и низ целиот свет. Нарушувањата во исхраната се шират меѓу целокупното население, но особено меѓу спортистите и итно е да се дејствува од различни перспективи, како што е висококвалитетна обука за превентивни мерки за тренерите. Како што е изразено од Каиса Ларјомаа во Експертската група на Европската комисија „Развој на вештини и човечки ресурси во спортот“ (2020): Тренерството е многу повеќе од само подготовка на врвни спортисти за натпревари. Тренерите им помагаат на децата, младите (…) да бидат здрави, (…), да се развиваат како личност. Препораките можат да го отворат патот за препознавање на разновидноста на вештини и знаења што им се потребни на тренерите денес, имплементирајќи ги овие набљудувања во образованието на тренерите. „Промовирање на образованието во и преку спортот“ и, особено, „промоција на квалитетот на тренерот и персоналот“ се избрани како приоритет бидејќи партнерите веруваат дека потенцијалните штети на спортот на психолошко ниво, како што е развојот на опсесија кон контрола на тежината, треба да бидат дел од обуката на секој спортски тренер/инструктор. И покрај тоа што Европската комисија нема некоја специфична гранка фокусирана на нарушувања во исхраната, таа секогаш правела напори да го подобри менталното здравје на своите граѓани. Во Зелената книга за „Подобрување на менталното здравје на населението: Кон стратегија за ментално здравје за Европската Унија“ (2005), се споменува потребата да се отвори платформа за вклучување на засегнатите страни, вклучително пациентите и граѓанските организации во градењето решенија. SCAED ќе го поддржи ова прашање со спроведување на длабинско истражување на проблематичното, кое ќе послужи како темелен документ за сите превентивни и реактивни мерки преземени низ ЕУ. Конзорциумот, исто така, дизајнираше и воведе прирачник за спортски тренери, центри и здруженија кој обезбедува корисни информации за тоа како да се идентификуваат и нарушувања на исхраната кај спортистите и како да се дејствува последователно. И на крај, карта на европски ресурси за борба против нарушувања во исхраната која е достапна на интернет за целокупната јавност, помагајќи во потрагата по секаков вид професионална поддршка

Специфични цели

  1. Да се спречат нарушувањата во исхраната во аматерскиот спорт.
  2. Спортските тренери и семејствата на спортистите да развијат знаење за спречување на нарушувањата во исхраната и да дејствуваат соодветно ако се појават.
  3. Да се подигне свеста за оваа тема кај спортската заедница.
Партнер