Το SCAED είναι

ένα χρηματοδοτούμενο για 36 μήνες από την ΕΕ έργο Erasmus+

που τρέχει από τον Ιούλιο του 2022

Πάλευα με πολλές διατροφικές διαταραχές και θέματα σώματος ως μικρότερη και μου πήρε πολύ χρόνο για να βρω την αγάπη και την αποδοχή του εαυτού μου!
Πιστέψτε με, όλος αυτός ο πόνος και η καταστροφή που προκάλεσα στον εαυτό μου δεν άξιζε τον κόπο.

Οι Διατροφικές Διαταραχές έχουν υποστεί σημαντική αύξηση σε όλο τον κόσμο τις τελευταίες δεκαετίες. Στον τομέα του αθλητισμού, η επικράτηση αυτών των ζητημάτων είναι εξαιρετικά ανησυχητική, καθώς οι αθλητές είναι πιο επιρρεπείς στην επιβολή μιας τέλειας φυσικής εμφάνισης και απόδοσης. Παρόλο που οι επαγγελματίες αθλητές υπολογίζουν στη βοήθεια διατροφολόγου και ψυχολόγου για να τους καθοδηγήσουν στο ταξίδι τους, οι προπονητές ερασιτεχνικών αθλημάτων δεν έχουν την απαραίτητη εκπαίδευση και γνώση για να εντοπίσουν επικίνδυνες συμπεριφορές και να ενεργήσουν σύμφωνα με αυτές. Η ομάδα του SCAED παρατήρησε την έλλειψη πόρων στον τομέα του αθλητισμού για να παρέχει στον πληθυσμό προληπτικά και αντιδραστικά εργαλεία που να μπορούν να βοηθήσουν στον μετριασμό της εξάπλωσης των ΔΔ σε όλη την Ευρώπη. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει διεθνής οντότητα επιφορτισμένη με την ευαισθητοποίηση και την προώθηση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των ιδρυμάτων. Το έργο «The Sport Community Against Eating Disorders», γνωστό και ως SCAED, προσπαθεί να εισαχθεί σε αυτή τη θέση, πρώτον, προσδιορίζοντας τα χαρακτηριστικά των ΔΔ μεταξύ ερασιτεχνών Ευρωπαίων αθλητών και, δεύτερον, δημιουργώντας υλικό υψηλής ποιότητας (Εγχειρίδιο, φυλλάδιο και χάρτης ευρωπαϊκών οντοτήτων) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από φορείς που σχετίζονται με τον αθλητισμό (αθλητικά σωματεία, ενώσεις οικογενειών, ιδρύματα εκπαίδευσης προπονητών κ.λπ.) για την καταπολέμηση των ΔΔ. Η έρευνα οδήγησε σε μια αναφορά που χρησιμεύει ως βάση μελλοντικών μελετών και έργων, ενώ το εγχειρίδιο εφαρμόστηκε μέσα από εισαγωγικά εργαστήρια που θα πρέπει μακροπρόθεσμα να βοηθήσουν τους προπονητές και τις οικογένειες των αθλητών σε αυτό το θέμα. Ως αποτέλεσμα της στενής συνεργασίας των εταίρων και της εμπλοκής άλλων ενδιαφερομένων σε μια Διεθνή Εκδήλωση, δημιουργήθηκε ένα Ευρωπαϊκό Αθλητικό Μέτωπο κατά των ΔΔ, προωθώντας μελλοντικές πρωτοβουλίες και δραστηριότητες.

Γενικοί στόχοι

Το θέμα του έργου «The Sport Community Against Eating Disorders», SCAED, είναι πράγματι ένα πρόβλημα ψυχικής υγείας που εκτείνεται βαθιά όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά σε όλο τον κόσμο. Οι ΔΔ εξαπλώνονται στον συνολικό πληθυσμό, αλλά ιδιαίτερα στους αθλητές και είναι επείγον να δράσουμε από διάφορες οπτικές γωνίες, όπως η εκπαίδευση υψηλής ποιότητας σχετικά με τα μέτρα πρόληψης για τους προπονητές. Όπως εκφράστηκε από την Kaisa Larjomaa στην Ομάδα Εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Δεξιότητες και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στον Αθλητισμό» (2020): Η προπονητική είναι πολύ περισσότερα από την απλή προετοιμασία κορυφαίων αθλητών για αγώνες. Οι προπονητές βοηθούν τα παιδιά, τους νέους (…) να είναι υγιείς, (…), να εξελιχθούν ως άνθρωποι. Οι συστάσεις μπορούν να ανοίξουν το δρόμο για την αναγνώριση της ποικιλίας των δεξιοτήτων και των γνώσεων που χρειάζονται σήμερα οι προπονητές, εφαρμόζοντας αυτές τις παρατηρήσεις στην εκπαίδευση των προπονητών. Η «Προώθηση της εκπαίδευσης μέσα και μέσω του αθλητισμού» και, ειδικότερα, η «προαγωγή της ποιότητας της προπονητικής και του προσωπικού» έχουν επιλεγεί ως προτεραιότητα επειδή οι συνεργάτες πιστεύουν ότι οι πιθανές βλάβες του αθλητισμού σε ψυχολογικό επίπεδο, όπως η ανάπτυξη εμμονής για το βάρος έλεγχος, θα πρέπει να αποτελεί μέρος της εκπαίδευσης οποιουδήποτε αθλητικού προπονητή/εκπαιδευτή. Παρόλο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο κλάδο που να επικεντρώνεται στις ΔΔ, καταβάλλει πάντα προσπάθειες για τη βελτίωση της ψυχικής υγείας των πολιτών της. Στην Πράσινη Βίβλο για τη «Βελτίωση της ψυχικής υγείας του πληθυσμού: Προς μια στρατηγική για την ψυχική υγεία για την Ευρωπαϊκή Ένωση» (2005), αναφέρεται η ανάγκη να ανοίξει μια πλατφόρμα για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων των ασθενών και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, στη δημιουργία λύσεων . Το SCAED υποστηρίζει αυτό το θέμα πραγματοποιώντας μια εις βάθος έρευνα για το πρόβλημα, που θα χρησιμεύσει ως βασικό έγγραφο για όλα τα προληπτικά και αντιδραστικά μέτρα που λαμβάνονται σε όλη την ΕΕ. Η Κοινοπραξία σχεδίασε επίσης και έθεσε σε εφαρμογή ένα Εγχειρίδιο για αθλητικούς προπονητές, κέντρα και ενώσεις που παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αναγνώρισης των ΔΔ σε αθλητές και πώς να ενεργούν κατά συνέπεια. Τέλος, προέκυψε κι ένας χάρτης των ευρωπαϊκών πόρων για την καταπολέμηση των Διατροφικών Διαταραχών που είναι διαθέσιμος στο διαδίκτυο για το ευρύ κοινό, βοηθώντας στην αναζήτηση κάθε είδους επαγγελματικής υποστήριξης

Συγκεκριμένοι στόχοι

  1. Πρόληψη των Διατροφικών Διαταραχών στον ερασιτεχνικό αθλητισμό.
  2. Να δοθούν στους προπονητές αθλημάτων και στις οικογένειες των αθλητών οι απαραίτητες ικανότητες για την πρόληψη των Διατροφικών Διαταραχών για να ενεργούν επαρκώς εάν εμφανιστούν.
  3. Να ευαισθητοποιήσει την αθλητική κοινότητα για αυτό το θέμα.
ΕΤΑΙΡΟΣ