SCAED -

36 месечно партньорство съ-финансирано по програма Еразъм+

реализиращо дейности от юли 2022

Борих се с много нарушения на храненето и проблеми с тялото като младо момиче и ми отне много време да открия любовта и приемането към себе си!
Повярвайте, цялата тази болка и разрушение, които нанесох на себе си, не си струваше.

През последните десетилетия наличието на хранителни разстройства значително нарасна по света. В спортния сектор проблемът е особено тревожен, тъй като спортистите са по-склонни към стремеж за перфектна физическа форма и постижения. Въпреки че професионалните спортисти разчитат на помощта на диетолози и психолози, които да ги насърчават в този процес, треньорите на любителите спортисти често нямат необходимото обучение и знания, за да идентифицират рискови поведения и да действат възможно най-добре. Екипът на SCAED забеляза липсата на ресурси в спортния сектор, които да предоставят на обществото превантивни и реактивни инструменти, спомагащи за ограничаване разпространението на хранителни разстройства в Европа. Проект „Спортната общност срещу хранителните разстройства“, известен още като SCAED, се стреми да запълни тази ниша, като първоначално идентифицира характеристиките на хранителните разстройства сред любителите спортисти в Европа, а след това да създаде висококачествени материали (ръководство, брошура и карта на европейските организации), които могат да бъдат използвани от спортни институции (спортни клубове, семейни организации, институции за обучение на треньори и др.) в борбата с хранителните разстройства. Резултатите от изследването са обобщени в доклад, който служи като основа за бъдещи изследвания и проекти, докато ръководството е въведено в практиката чрез популяризиращи работилници, които дългосрочно да помогнат на треньорите и семействата на спортистите по този въпрос. Като резултат от успешното сътрудничество на партньорите и участието на други заинтересовани страни в международната инициатива с разнообразни дейности, беше създадена Европейска спортна общност против хранителните разстройства, подкрепяща бъдещи инициативи и дейности.

Основни цели

Темата на проект „Спортната общност срещу хранителните разстройства“ SCAED, е безспорен проблем в областта на менталното здраве, който се разпространява не само в Европейския съюз, но в целия свят. Хранителните разстройства са все по-чести сред населението и особено сред спортистите и е неотложно да се реализират действия от различни перспективи, като се предостави висококачествено обучение за превенция на треньорите по вид спорт. Както споделя Кайса Ларьомаа от Експертната група към Европейската комисия „Умения и развитие на човешките ресурси в спорта“ (2020 г.): Треньорството е много повече от просто подготовка на елитни спортисти за състезания. Треньорите помагат на децата, младежите (…) да бъдат здрави, (…) да се развиват като личности. Препоръките могат да покажат пътя за признаване на разнообразието от умения и знания, които днес се изискват от треньорите, като се внедрят тези наблюдения в образованието на треньорите. „Подкрепа на образованието чрез спорт“ и, по-конкретно, „подкрепа на качеството на треньорите и персонала“, са избрани като приоритет, защото партньорите вярват, че потенциалните вреди от спорта на ментално ниво, като развиването на мания за контрол на теглото, трябва да бъдат част от обучението на всеки спортен треньор/инструктор. Въпреки че Европейската комисия няма специфично звено, фокусирано върху хранителни разстройства, винаги е полагала усилия за подобряване на менталното здраве на своите граждани. В Зелената книга за „Подобряване на менталното здраве на населението: Напред към стратегия за ментално здраве за Европейския съюз“ (2005 г.), се споменава необходимостта от създаване на платформа за включване на заинтересовани страни, включително пациенти и граждански организации, в построяването на решения. SCAED подкрепя този аспект, като проведе обширно изследване на проблематиката, което ще служи като основен документ за всички превантивни и реактивни мерки, предприети в целия Европейски съюз. Консорциумът също така разработи и ще внедри Ръководство за треньори по вид спорт, центрове и асоциации, което предоставя полезна информация за това как да се идентифицират хранителните разстройства сред спортистите и как да се предприемат адекватни действия. Не на последно място, изготвяне на карта на Европейски ресурси за борба с хранителните разстройства, която е достъпна онлайн за обществеността и ще подпомага търсенето на професионална подкрепа.

Специфични приоритети

  1. за превенция на хранителните разстройства в спорта за всички
  2. да предостави на треньори по вид спорт и семействата на атлетите необходимите умения за предотвратяване на нарушения в храненето и адекватни действия, ако се появят такива.
  3. да повиши информираността по темата в спортната общност
ПАРТНЬОР